Latihan

Latihan 1
Tuliskan kata nama am yang betul bagi gambar berikut.
 
Latihan 2
Tuliskan kata nama khas yang betul berdasarkan gambar yang diberi.
Latihan 3

Isikan tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang paling sesuai .

1. Kok Seng  berbasikal ke sekolah . ________ menunggang 
    basikalnya dengan berhati-hati .

2. _______ hendaklah makan makanan berkhasiat setiap  
    hari .

3. Beng Hock, Azril, dan Moham berkawan baik. ________ 
    juga belajar di kelas yang sama .

4. " Mengapakah _________ tidak hadir semalam ? " tanya 
    Wei Man kepada Cindy.

5. Su Ying menjemput rakan-rakan _________ ke rumah 
    semperna Tahun Baharu Cina . 
 
0 comments:

Post a Comment